Informacje i aktualności

Obywatele Rosji i Ukrainy - liderzy wśród zagranicznych nabywców mieszkań w Polsce

Cudzoziemcy kupili łącznie 3905 mieszkań w Polsce i 4680 terenów inwestycyjnych, co daje wspólną powierzchnię 3437 hektarów.

Według informacji z działu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Polski, mieszkańcy krajów Europy Wschodniej są coraz częstszymi nabywcami nieruchomości w Polsce.

Nieruchomości w Polsce cieszą się dużą popularnością wśród Rosjan i Ukraińców, chociażby tylko w zeszłym roku zostało wydanych 65% zezwoleń na zakup nieruchomości dla obywateli Rosji i Ukrainy.
Nabycie nieruchomości bez zgody MSW jest również bardzo popularnym wśród Niemców (1953), Holendrów (537), Ukraińców (466), Anglików (455), Francuzów(445), Cypryjczyków (439), Włochów(359) i Austriaków (333).

Jeżeli ze wszystkie obiektów nieruchomości wybierzecie tylko mieszkania, dane statystyczne będą nieco się różnić od informacji zawartych w powyższym tekście, a mianowicie, większość zagranicznych nabywców mieszkań w Polsce w ubiegłym roku stanowili: Ukraińcy (292), Rosjanie (132), Białorusini (125) i Amerykanie (68).

Ze wszystkich miast, które cieszą się największą popularnością wśród obcokrajowców dominuje Warszawa oraz miasta wokół niej. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych najczęściej cudzoziemcy nabywają mieszkania i nieruchomości komercyjne w miastach, takich jak: Warszawa (1194), Kraków (380), Wrocław (225), Gdańsk (138), Poznań (103), Łódź (102).

Nie jest zaskakującym faktem, że cudzoziemcy kupują nieruchomości w największych polskich miastach, gdyż znajdują się tam bardzo dobre ośrodki akademickie i jest możliwość znalezienia wysoko płatną pracę. Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce kształci się około 19 tys. zagranicznych studentów, z których większość to Ukraińcy i Białorusini, dla których Polska to kraj bardzo ciekawy i postępowy.

Wszystko wskazuje na to, że powyżej opisana tendencja będzie się nasilać w dalszym ciągu. I pomimo tego, że w tej chwili w Polsce pozostaje mniej cudzoziemców niż w Czechach czy na Węgrzech, z roku na rok Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna nie tylko w celu prowadzenia działalności biznesowej, jak również dla rozpoczęcia studiów oraz dla indywidualnych inwestorów, którzy są bardziej skłonni inwestować w Polskie nieruchomości.

 

Nowości w ofercie